Техники и похвати за ремонт на лек автомобил

В съвременните автомобили могат да се използват средствата на малка механизация при около 60% от резбовите съединения. Това може да повиши производителността на лекия автомобил с до 1,5 и 3,50 пъти.

Едни от най-труднопоглъщаемите  и многочислени разглобяващи операции е освобождаването на резбовите съединения и неподвижните сглобки. Такива заемат около 50% от общият разход на време за демонтаж.

Вижте тук маслена помпа за кола: авточасти на много добра цена.

Най-прогресивна форма на работа при демонтаж има поточната. Нейният начин създава благоприятни условия за механизиране на технологичните процеси, за подобряване качеството на разглобяване и рационално използване. Постига се максимално повишаване производителността на труда и себестйността се намалява.

Преди да се стартира със самия процес на разглобяване на даден агрегат в автомобила, трябва да се обърне внимание на разглобяване на автомобили:

http://nieviete.com/2017/04/24/Разглобяване на автомобили, както и на конструктивни параметри на обекта и основни елементи

Силата и големината на развиване например на резбови съединения 1,2 до 2,5 пъти по-голяма, отколкото при завиването им. За отвиване на гайки, които са подложени на въздействие на корозия, въртящият момент трябва да се завиши с до 25%.

За определяне на необходимата сила за развиване на винтови съединения се изхожда от теоретичните постановки. Отново по опитен път е установено, че моментът за развиване на гайки или болтове не е голям, но отново според състоянието на устройството и свръзките може да отнеме и различно време.

Ефектът при разглобяване на винтови съединения е свързан с повишаване производителността на труда и опазване на частите от повреди. Може да се реализират и в резултат на внедряване на механизирани инструменти. За тази цел намират много голямо приложение и различните електрически, хидравлични, електромагнитни гайковръти. Те се избират според необходимия въртящ момент.

 

Scroll to Top