почистване от мазета и тавани

Изваждане на мебели след почистване от мазета и тавани

Събиране и отстраняване на боклука, рециклиране след почистване от мазета и тавани. Всичко това са дейности, които може да поръчате от екип специалисти на kostovi.bg.